Den yngre generation under 35 år er af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, blevet udnævnt til Generation Høreskade.

Det er anslået at op mod 1,1 milliard yngre mennesker er i farezonen for at få høreskader, fordi de har hørt for højt musik i for mange timer om dagen. I gadebilledet går unge rundt med øretelefoner af den farlige slags, dem der skubbes helt ind i øregangen. De giver et massivt lydtryk og påvirkning, specielt når man skruer højere op, end det tilrådes. Mobiltelefonerne, som mange bruger til at høre musik på, har ofte indbygget en advarsel, når der skrues højere op, end hvad godt er, men når man færdes i bytrafikken og menneskemyldret i motionscentrene, skal der skrues op for at man kan overdøve støjen fra alt andet lyd.

Dårlig hørelse skaber social isolation

Også hos hørecentrene rundt om i landet, beretter man om, at kunderne bliver yngre og yngre, når de kommer ind og skal have tjekket hørelsen.

Det er en bekymrende udvikling for dårlig hørelse skaber social isolation og dårlig trivsel på arbejdspladsen, hvor medarbejdere med dårlig hørelse føler sig overset og udeladt, når arbejdet foregår i grupper. Her er det ofte nødvendigt for dårligt hørende, at de kigger direkte på personen, som snakker for at få det hele med, men når snakken henvender sig til flere mennesker og måske foregår med ryggen eller hovedet til en del af medarbejderne, er det svært at få alt med.

Dette bevirker, at hørehæmmede ofte mangler dele af informationerne og føler sig allerede der et skridt bagefter. Derudover skaber det en form for forlegenhed fra kollegaerne, fordi personen har brug for særlige hensyn og skal have tingene præsenteret i et lavere tempo.

Også hele den sociale interaktion, der foregår på arbejdspladsen, når man snakker hen over skrivebordene eller i kantinen, hvor andet larm gør det svært at følge med i samtalerne, er det svært ikke at føle sig udenfor fællesskabet.

En undersøgelsen foretaget af Megafon viser, at kun 45% af de adspurgte kan afvise, at de undergår at tale med, sidde ved siden af eller holder møder med folk, der har høremæssige udfordringer. Det giver de hørehæmmede en følelse af at tab af både selvrespekt og værdighed.

At bære høreapparat bør sidestilles med at bære briller

Hos hørekæden, Din hørelse, forhandler man alle slags høreapparater. Her gør de meget ud af at få kunderne til at føle sig godt tilpas med deres nye høreapparater og følger hele tiden med udviklingen, så man har de nyeste og mest ”usynlige høreapparater” på markedet. Der er noget tabu forbundet med at have høreapparat – specielt hos yngre mennesker, som ikke kan identificere sig med at skulle have høreapparat. Det var før i tiden noget, kun gamle mennesker havde. I dag kan man få næsten usynlige høreapparater, som er svære at spotte, men de gør en enorm forskel for personen. At gå fra at føle sig handicappet og udenfor til pludselig at kunne høre det hele og kunne være med i fællesskabet igen skaber en stor trivsel og en fornyet arbejdsglæde.

Derfor mener hørecentrene, at der bør være mere oplysning omkring de mange muligheder, der er for at få hørelsen igen ved hjælp af et høreapparat. Der skal være fokus på, at også yngre mennesker kan få brug for at gå med høreapparat og at det ikke adskiller sig synderligt fra andre hjælpemidler som briller eller kontaktlinser. For også det at bære briller var engang forbundet med skam, men har nu i mange år været moderne og noget, der giver et pift til ens identitet og selvfremstilling.