Det kan være svært som virksomhedsejer at finde hoved og hale i, hvilke ting, man kan få fradrag for i sin virksomhed, og hvilke ting, man ikke kan. Du kan som udgangspunkt få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indkomst.

Udgifterne trækker du selv fra i din virksomheds årsregnskab. Der skal dokumenteres for de udgifter, du vælger at trække fra.

Disse ting kan du få fradrag for:

  • Udgifter til varekøb, som du sælger
  • Inventar og maskiner
  • Revisor- og advokatudgifter
  • Telefon- og internetudgifter
  • Husleje for lokaler
  • El og varme
  • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
  • Forsikringer

Hvis man vil have mere information om de forskellige fradrag, kan du læse mere her.

Vær opmærksom på at du ikke kan trække private udgifter fra f.eks. køb af et nyt fjernsyn, du køber gennem virksomheden, men ikke bruger til erhvervsmæssige formål, men kun privat. Er udgiften derimod både erhvervsmæssig og privat, vil du kunne trække den erhvervsmæssige andel fra af det respektive køb.

Hjemmekontor og inventar i privat bolig

For at du kan få fradrag for lokaler i din private bolig, må du ikke kunne benytte lokalerne privat. Det er endvidere ikke nok, at lokalerne slet ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil i mange tilfælde altid kunne bruges privat og vil derfor ikke kunne trækkes fra.

Mens skrivebord, skab og øvrigt inventar til kontoret enten kan trækkes helt eller delvist fra, hvis du kan dokumentere samt sandsynliggøre, at du kun bruger inventaret i virksomheden.

Benytter du eksempelvis inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed samt den anden halvdel af tiden til privat brug, vil du kunne trække 50 procent fra i dit regnskab.