Når en virksomhed vælger at markedsføre sig på internettet, skal den følge en række af almindelige regler, der gælder for markedsføring. Disse regler fremgår af markedsføringsloven, som ligeledes siger, at virksomheder skal udvise god markedsføringsskik under hensyn til andre virksomheder. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på.

Vildledende markedsføring

Desuden må virksomheder ikke give vildledende eller urigtige oplysninger eller sågar udelade væsentlige informationer eller bruge vildledende aggressiv markedsføring. Det er ikke tilladt at forvride forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd.

En virksomhed skal altid oplyse loyalt om sine varer eller ydelser samt kunne dokumentere, at oplysningerne, der gives om den enkelte varer, også er de rigtige.

Fremtoningen i reklamer

En reklame for en virksomhed skal fremstå sådan, at den klart vil blive opfattet som en reklame, uanset dens form, og i hvilken kontrast den bringes.

En virksomhed må derfor ikke bruge dialogbokse i dens markedsføring. Det kunne være et vindue, der fremstår som en fejlmeddelelse, men i virkeligheden er en reklame for virksomheden.

Ingen uanmodet henvendelse

Det er ikke tilladt som virksomhed at henvende sig til nogen med henblik på afsætning af varer eller ydelser ved brug af e-mail eller via nyhedsbreve uden, at modtageren har sagt ”ja” til at modtage det forinden. Noget især mindre virksomheder glemmer i jagten på at få deres første kunder eller referencer.

Der er dermed flere regler gældende indenfor markedsføring på internettet og generelt i markedsføringsloven, end man lige skulle tro. Regler er til for at blive overholdt, og brydes nogle af reglerne, kan det have store konsekvenser for den enkelte virksomhed.