12 måneder. Det er den vigtigste skillelinje du skal kende, hvis du som arbejdsgiver ansætter funktionærer.

Efter 12 måneder skal du nemlig have en saglig grund til at opsige dine medarbejdere. En saglig grund kan være samarbejdsvanskeligheder, at medarbejderen laver konkurrerende virksomhed eller ikke møder til tiden.

Men før de 12 måneder må du opsige medarbejderen med den begrundelse, du ønsker: At du synes vedkommende er træls vil her være OK, for der er intet saglighedskrav.

Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at der kan opstå problemer, hvis du opsiger med baggrund i noget, der kan skabe problemer med de danske ligestillings- og diskriminationslove. Det er eksempelvis aldrig OK at opsige en medarbejder, fordi vedkommende er asiat eller gravid – uanset hvor kort eller lang tid, de har været ansat.

Du kan læse mere om reglerne på Opsigelseafmedarbejder.net.

Bortvisning er i sagens natur anderledes, for her tager du ikke hensyn til, hvor lang tid medarbejderen har været ansat. Der skal dog være en god grund til at bortvise, der er den mest seriøse reaktion, du som arbejdsgiver har. Du kan bortvise dine medarbejdere bl.a. hvis de udøver vold mod andre medarbejdere, hvis de har stjålet af kassen eller på anden måde seriøst forbrudt sig mod reglerne.

Læs mere om reglerne på Bortvisningafmedarbejder.dk.

Hvis du bortviser din medarbejder, mister denne retten til en eventuel fratrædelsesgodtgørelse.

Ofte opstår der en tvist mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forbindelse med en bortvisning. Her vil det være nødvendigt for arbejdsgiver at alliere sig med en specialiseret ansættelsesretsadvokat – det gælder særligt, hvis medarbejderen er medlem af en fagforening og derved har juridisk assistance herigennem. En mulig ansættelsesretsadvokat i denne forbindelse er advokat Lise Moth.