Etablering af selskaber har længe været et marked, der har været delt mellem advokaterne og revisorerne, men med flere automatiserede løsningers indgang i Danmark er priserne for selskabsstiftelse stærkt dalende.

Traditionelt et delt marked

Traditionelt har markedet for selskabsetablering været nogenlunde delt mellem advokaterne på den ene side og revisorerne på den anden side. Dette gav mening, da selskaber ofte bliver stiftet som led i enten en juridisk kontekst eller en økonomisk/regnskabsmæssig kontekst. Herudover har der længe været et samspil mellem de to aktører, der derfor har haft et naturligt behov for hinanden, da begge deres kompetencer ofte var efterspurgt. Rent praktisk gav dette også god mening, da der før iværksætterselskabernes tid, også generelt var et behov for at få bekræftet selskabskapitalen.

Nye aktører kommer til

Igennem de sidste par år er der dog kommet nyere aktører på banen i form af 100% online ydelser for diverse juridiske dokumenter – herunder selskabsstiftelse. Disse løsninger presser prisen for selskabsstiftelse, da de har effektiviseret processen ved selskabsstiftelse i forhold til de mere traditionelle advokat- og revisionsfirmaer.

Visse virksomheder tilbyder selskabsetablering, som den eneste ydelse i deres virksomhed, hvor der blot indsendes oplysninger og ønsker ift. Selskabet, hvorefter selskabet oprettes og registreres for kunden. Denne effektivisering af dette fokus-område har medført en mere konkurrencedygtig pris for selskabsetablering.

Andre virksomheder har automatiseret processen fuldstændigt, så den manuelle udarbejdelse af dokumenter og registrering er fjernet helt. Firmaer som Legal Desk tilbyder stiftelse af anpartsselskab, iværksætterselskab og aktieselskab selskab for 699 kr. online, hvor kunden selv laver de juridiske dokumenter online – igennem en intelligent web-formular – og herefter selv registrerer selskabet ved Erhvervsstyrelsen gennem en udførlig vejledning, der modtages med selskabsdokumenterne. Disse aktører vil kunne presse prisen endnu mere, da der mere eller mindre ikke er nogle variable omkostninger forbundet med selskabsstiftelsen.

Det må således forventes, at dette prisfald for selskabsetableringer er kommet for at blive, og vi vil muligvis se yderligere prisfald i fremtiden med indtoget af de fuldstændige automatiserede løsninger eller afarter heraf.

Selskabsetablering som adgang til mersalg

Selskabsstiftelse har længe været anset som et interessant indgangsprodukt for mersalg for både revisorer og advokater. Når først selskabet blev stiftet blev der hurtigt behov for andre ydelser, såsom direktør-kontrakt eller budget-assistance. På den måde er etableringen af et selskab også potentielt etableringen af et varigt klientforhold, hvorfor det er en vigtig ydelse.

Visse af de nye aktører har ikke andre produkter eller ydelser at byde ind med, mens andre kan levere disse supplerende ydelser, såsom direktørkontrakter. Det bliver derfor spændende at se, hvad de nye aktører finder, når det kommer til muligheden for etablering af en eller anden form for længerevarende klient/kundeforhold enten for dem selv eller andre.