Lad os slå fast med det samme: Med mindre, du omsætter for 8 millioner om året, har 12 fastansatte og 4 millioner i balance (4-8-12-reglen) er du ikke forpligtet til at lade dit selskab underkaste revision.

Men der er flere der uanset vælger det, da revision ikke blot er en udgift – men også en sikkerhed i din virksomhed og fra tid til anden en forudsætning for fx at låne penge eller indgå i et samarbejde.

Ydelsen revision

Internet computer business

Lad os starte med at kigge lidt på ydelsen revision.

Når en revisor – og det skal vel at mærke være enten en registreret revisor eller statsautoriseret revisor – udøver revision går han regnskabet igennem for fejl. Bilag bliver udtrukket til tjek, debitorer gennemgås, banken afstemmes endnu engang og der bliver i det hele taget gået i sømmene med virksomhedens forhold.

En bogholder der laver et årsregnskab og ikke underskriver dette udøver ikke på samme måde et tjek af virksomheden.

Kan revisoren ikke godkende hvad der sker i selskabet (er han ikke sikker på, at alt er, hvad det udgiver sig for at være) kan revisoren skrive regnskabet under med forbehold for de manglende informationer.

Et krav – eller en rigtigt god idé

et par forretningspartnere

Hvis din virksomhed som nævnt øverst oppe er tilpas stor er revision ikke blot en god idé, men faktisk et krav.

Men selvom du ikke er underlagt tvungen revision kan du med fordel lade selskabet revidere.

Skal du fx låne penge i dit selskab vil banken ofte kræve, at selskabets regnskab skal revideres for at de er sikre på at låne dig penge som debitor. Skal du tale med banken kan d overveje at tale med en uafhængig rådgiver som fx Realkreditkonsulenten for at få de bedste vilkår.

Og skal din virksomhed fusioneres eller opkøbes vil det samme være tilfældet, da køber naturligvis vil have sikkerhed for, at alt er som det ser ud.

Revision er her en naturlig udgift i forbindelse med fx overtagelsen eller optagelsen af et lån.

Hvad koster revision?

Selv hvis du finder en billig revisor (tryk på linket for at indhente 3 tilbud gennem JUF.dk) vil du komme til hurtigt at betale +10.000 kroner selv ved et mindre selskab.

Er der meget aktivitet, det vil sige bilag, omsætning, ansatte og meget andet i virksomheden, stiger prisen naturligvis.

Vi anbefaler, du tager kontakt til flere revisorer og indhenter en pris på arbejdet frem for blot at arbejde med en enkelt af dem.